Zomerschouw 2019

Zomerschouw 2019

Met de zomerschouw in onze wijk zijn Hanneke en Christiaan meegefietst met de wijkopzichter en de wijkwethouder.

Onder de aandacht zijn gebracht:

  • De status van de speeltuin
  • De verkeersveiligheid op de Houtkade
  • Het parkeerterrein tussen de huizen aan de Houtkade en de Kalkblusserijstraat
  • De brandwaterkraan bij het speeltuintje, dat staat binnen het nieuwe hek
  • Het onkruid in de straten en de speeltuin
  • Verlichting bij schuurtjes nieuwe huizen Ketelkade
  • Straatverlichting Wachthuisstraat, hangarmatuur
  • Ondergrondse containers
  • Veiligheid brandgangen en uitritten parkeerterreinen

De speeltuin is nog in aanleg, dus nog in eigendom van Heijmans. Daar kan de gemeente voorlopig nog niks doen aan het onkruid of de situatie in het algemeen. Wachten is nog op de afbouw.
De verlichting van de schuurtjes bij de nieuwe huizen zijn lampen die door de bewoners zelf aan en uit gedaan kunnen worden. Dus in het kader van duurzaamheid kunnen bewoners deze lamp uitschakelen of een sensor op monteren. De ondergrondse containers kunnen nog wel een paar jaar op zich laten wachten, die worden pas geplaatst wanneer alle bouwwerkzaamheden zijn afgerond.

De veiligheid van de brandgangen en de uitrit van de parkeerterreintjes die nu zijn ontstaan is onder de aandacht gebracht van de wijkopzichter. Er wordt helaas niks voor gedaan, de bewoners zullen zelf moeten opletten en rustig moeten rijden. Deze punten blijven in elk geval onze aandacht wel houden en indien er toch weer aanleiding voor is, trekken we weer aan de bel bij de gemeente.

Het parkeerterrein tussen de Houtkade en Kalkblusserijstraat is besproken en er wordt nagegaan bij de aannemer wanneer de aanleg hiervan op de planning staat. Staat dit niet hoog op de agenda wordt aangedrongen op snelle aanleg, er is geen reden om niet ook dit terrein deels al netjes te bestraten. Net als andere straten en stoepen.

De overige punten zijn genoteerd en worden meegenomen richting het stadskantoor. In de loop van het jaar krijgen we hierop terugkoppeling. Als dat zo is, melden we dat weer op deze website.


Twee keer per jaar organiseert de gemeente een wijk- en dorpsschouw. In de winter wordt deze uitgevoerd door de wijkopzichter en door de voorman van de ploeg die in de desbetreffende het groenonderhoud verzorgt. ’s Zomers wordt de schouw altijd met een uitgebreider gezelschap gehouden. De zomerschouw staat voor onze wijk gepland op woensdag 28 augustus om 11:00 uur.

Tijdens de schouw wordt er naar een uitgebreid aantal onderdelen gekeken waaronder bestrating, groen, straatmeubulair, afvalbakken en zwerfafval. Elk onderdeel krijgt een score van 1 tot 3 wat historisch wordt vastgelegd. Een 3 is het ambitieniveau van de gemeente Goes, een 2 is de standaard en een 1 is het niveau waarop ingegrepen wordt.

Als je belangstelling hebt, loop of fiets gerust mee! Er wordt verzameld om 11:00 uur bij de hoek Ketelkade en Houtkade. Om een beeld te geven van zaken die bij vorige schouwen zijn aangegeven – en dus ook bij deze schouw onder de aandacht gebracht mogen worden als deze zich voordoen), lees het verslag van 2018 hier onder: