Wie zijn wij?

De wijkvereniging is in het najaar van 2017 opgericht en heeft een eigen Facebookpagina (https://www.facebook.com/wijkgoesediep).

Naast het organiseren van leuke evenementen voor de wijk is het doel van de wijkvereniging om goed contact te onderhouden met jullie als bewoners, met de gemeente Goes en andere voor de wijk belangrijke organisaties.

Het bestuur

VoorzitterThomas Maasthomas@wijkvereniginggoesediep.nl
PenningmeesterDènis Baarendsdenis@wijkvereniginggoesediep.nl
SecretarisSabrina Harberssabrina@wijkvereniginggoesediep.nl
ActiviteitencommissieHanneke van de Merwe
Ilonka Baarends
Helen Roskam
activiteiten@wijkvereniginggoesediep.nl

Jaaroverzichten

Door middel van financieel jaaroverzichten leggen we verantwoording naar onze leden af over onze financiele huishouding.