Vorige week was de jaarlijkse zomer-wijkschouw. Samen met de wijkopzichter hebben we een rondje gefietst in de wijk en een aantal zaken aangeven die nog niet optimaal zijn.

Het parkeerprobleem is aangeven tegenover het gebouw van de Scouting. Dit terrein is echter nog steeds eigendom van Heijmans en is voorzien van een laag puin/grint om regenwateroverlast te stoppen. Bij bewoners is aangeven (volgens Heijmans) dat er tijdelijk geparkeerd kon worden totdat de bouw van de huizen op de kop zou starten. Tot na de bouw is het terrein dus niet bereikbaar en moet even elders geparkeerd worden. Verwacht wordt dat de bouw nog voor eind 2018 klaar is.

Ook aangegeven dat het nog steeds voorkomt dat er te hard gereden wordt. Er zijn inmiddels 30km borden geplaatst en de oproep is dan ook kentekens door te geven aan de gemeente van auto's die te hard blijven rijden.

Ook op deze website zijn de inrichtingsplannen terug te vinden van het project Goese Diep waarop bomen, parkeerplaatsen, lichtarmaturen en ondergrondse afvalbakken zijn ingetekend.

Natuurlijk hebben we de straatnaambordjes natuurlijk aangegeven en hij was verbaasd dat die er nog niet hingen, dus dat is prio. 

We wonen nog steeds in een nieuwbouwwijk, dus nog even geduld voor de afwerking en het groen ... :)

Volg ons ook op